De Stichting

Manna Roemenie 3-2

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van financiële middelen en goederen zoals voedsel, kleding en goederen.
Er wordt samengewerkt met plaatselijke kerken en instellingen.

Oprichting
De Stichting Manna voor Roemenië is opgericht op 23-10-2003.

ANBI registratie
Wij hebben als stichting de volgende ANBI gegevens:
RSIN/fiscaalnummer ANBI 815514086

Bestuurssamenstelling
C. den Hertog, voorzitter
T. Smit, secretaris

Bestuursleden ontvangen geen beloning, alle activiteiten worden gedaan op vrijwillige basis.