Financiële verantwoording (ANBI)


Financiële verantwoording 2018

Inkomsten
Banksaldo op 01-01-2018                              € 13.333
Ontvangen giften                                                 €  7.817
Totaal te besteden                                               21.150

Uitgaven
Kosten:
– voedselpakketten,
– huur opslagruimte,
– transportkosten,
-Bijdrage aan projecten in Roemenie       € 8.855
Banksaldo op 31-12-2018                             € 12.295


Financiële verantwoording 2017

Inkomsten
Banksaldo op 01-01-2017                              € 22.187
Ontvangen giften                                                 €  6.821
Totaal te besteden                                               29.008

Uitgaven
Kosten:
– voedselpakketten,
– huur opslagruimte,
– transportkosten,
-Bijdrage aan projecten in Roemenie       € 15.675
Banksaldo op 31-12-2017                              € 13.333


 

Financiële verantwoording 2016

Inkomsten
Banksaldo op 01-01-2016                                   € 15.235
Ontvangen giften
en opbrengsten acties                                           €  18.767
Totaal te besteden                                                   €  34.002

Uitgaven
Kosten:
– voedselpakketten,
– huur opslagruimte,
– transportkosten,
– overige gemaakte kosten.                                  € 11.815
Banksaldo op 31-12-2016                                   € 22.187


 

Financiële verantwoording 2015

Inkomsten
Banksaldo op 01-01-2015                              € 13.614
Ontvangen giften
en opbrengsten acties                                        €  13.243
Totaal te besteden                                               €  26.857

Uitgaven
Kosten:
– voedselpakketten,
– huur opslagruimte,
– transportkosten,
– overige gemaakte kosten.                                 € 11.622
Banksaldo op 31-12-2015                                   € 15.235