Stichting Obed

Wij steunen dit project sinds januari 2018 als stichting manna voor Roemenie. We proberen elkaar te helpen  met het delen van kennis en ervaringen. Ook proberen we te ondersteunen met financiële hulp. In maart van 2018 hebben we Danny en Rianne Kommer geholpen met een zitgrasmaaier voor het land achter hun huis.

In het voorjaar van 2014 wordt Stichting Obed in het leven geroepen door Danny en Rianne Kommer, vanuit een diep verlangen om de liefde van Jezus zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen in nood. In een aantal voorafgaande jaren waarin zij zich voorbereiden op een eventuele uitzending groeit steeds meer de overtuiging dat zij geroepen worden naar Roemenië en in het bijzonder naar de achtergelaten kinderen. In december 2011 zijn Danny en Rianne Kommer, in een kindertehuis in Roemenië. Daar worden ze geconfronteerd met achtergelaten (veelal Roma) kinderen. Hoewel er in de meest basale fysieke nood van deze kinderen wordt voorzien,komen deze kinderen veel tekort op sociaal, emotioneel en psychisch gebied en worden zij onvoldoende gestimuleerd in hun ontwikkeling. Hierdoor is bij deze kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar al een duidelijke achterstand op alle leefgebieden te constateren.

In de bijbel lezen we op verschillende plaatsen over de bewogenheid die Jezus had voor armen, weduwen en wezen. Daarbij klinkt ook de oproep om een vader (of moeder) te zijn voor de wezen. Vandaar dat bij Danny en Rianne de roeping ontstaat een gezinshuis te starten voor deze achtergelaten kinderen. Zij beschikken over relevante diploma’s en ervaring op het gebied van pedagogiek en verpleging, aangevuld met trainingen van de internationale organisatie YWAM (Youth With A Mission) op het gebied van zending en evangelisatie, en besluiten om in het voorjaar van 2014 naar Roemenië te vertrekken met het uiteindelijke doel daar een gezinshuis te starten voor kinderen waarvoor de ouders niet in staat of niet bereid zijn zelf zorg te dragen.

Stichting Obed is opgericht om dit werk mede mogelijk te maken. Voor de stichting wordt de naam “Obed” gekozen die “dienende en helpende” betekent. In de eerste plaats omdat zij met dit werk de Heer willen dienen. Maar ook omdat het hun positie ten opzichte van de Roemeense bevolking aangeeft, hun houding is er een van dienen en dienstbaar zijn.