Wie zijn wij?

Stichting ‘Manna voor Roemenië’ is een stichting die zich inzet tegen armoede in Roemenië. Deze stichting heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. De stichting is opgericht in 2003. De stichting is opgericht vanuit het verlangen om mensen in nood te helpen vanwege de enorme welvaart die er in ons land is.

Manna betekent brood, wat verwijst naar ons primaire doel: het uitdelen van voedsel. Ons uitgangspunt is de Bijbel: met liefde omkijken naar de mensen om je heen.

Door hen aandacht te schenken, voedsel te geven en er voor hen te zijn willen we bereiken dat de mensen in armoede geholpen worden. Onze Bijbelse opdracht!